Peyzaj insanlara doğayla bir bütün olarak yeşille iç içe sunulan; sadece görsel açıdan doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel unsurlarla da bağlantı kurarak huzur ve konfor sağlayan bir yaşam biçimidir. Peyzaj gözümüzle gördüğümüz görüntülerin birleşerek oluşturduğu algıdır.
Teknik manada peyzaj; insanlar tarafından algılandığı şekliyle doğal yada yapay unsurların oluşturduğu öğelerin bütünüdür.
Peyzaj; genel olarak zevkle anlayışıyla alakalı olsa da peyzajı oluşturan öğelerin birbiriyle bir birine uyumuyla bir anlam kazanır. Bütünleşmeyen öğeler insanoğluna rahatlık vereceği yerde rahatsızlık verecektir.
Peyzajı oluşturan öğelerin birbirine uyumunu sağlayan işleme peyzaj tasarımı, peyzaj projelendirme ve planlamadır.

PEYZAJ PROJELERİ

  • Avan Proje
  • Alan Plastiği
  • Uygulama (Aplikasyon Projesi)
  • Altyapı Sistemi Planları
  • Kesin Proje
  • Bitkilendirme Projesi
  • İmalat Detayları
  • Kesit Ve Görünüşler
  • Metraj Ve Keşif 

Broşürümüzü İndirebilirsiniz

Peyzaj hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için kataloğumuzu indirebilirsiniz…